false

Kurser på Bageri Leve

På grund av den rådande situationen med Covid-19 har vi valt att tillsvidare inte hålla några kurser i surdegsbakning. Vi håller oss uppdaterade på läget och ser fram emot att börja med kurser igen när vi bedömer att det kan ske på ett säkert sätt. Håll ut så ses vi förhoppningsvis snart igen på en kurs!